Det forseggjorte kulturhuset med idrettshall og den store svømmehallen, begge i sovjet-arkitektur, vitner om storhetstid. Her er kulturhuset med en stor inngangshall og bibliotek i midten. På hver side av inngangshallen er det idrettshall til venstre og storsal med amfi/kino til høyre.

Share

Pyramiden