Gården Lundamo, i dag Bardu bygdetun, ligger på sletta ved hovedveien E6, omlag ei mil sør for kommunesenteret Setermoen i Indre Troms. I det åpne tunet er det mange små og store tjærebredde bygninger med torvtak. Våningshuset, stallen, fjøset, stabburet og treskelåven har stått her siden gården ble etablert på 1860-tallet. Våningshuset ble bygd i 1868 av Morten Olsen Lundamo og Barbro Nilsdatter Livelten, da Barbro fikk fradelt en del av farsgården Livelten. De kalte gården Lundamo og bygde de husa som trengtes i løpet av få år.

Skolestua og Toftakerstua ble tilflytta tunet i 1975 og 1976, etter at kommunen overtok Lundamo i 1969 og etablerte bygdetun. Våningshuset er i dag hovedbygningen på Bardu bygdetun, og ellers er det låve/fjøs, stall, smie, kvern, treskelåve, skolestue, stabbur og vippebrønn i tunet – og alle bygninger har innbo.

Share

Lundamo