Fra Tovik går det kjørevei (ca. 7,5 km) til Sandemarka ved Blåfjellvann og videre på østsiden av vannet til parkeringsplassen for Vilgesvaárri. Fra parkeringsplassen er det en godt merket turvei (3,5 km) fram til boplassen. Området og boplassen har fortsatt i dag en sentral beliggenhet i forhold til utøvelse av markesamiske utmarksnæringer. I dag er bygningene, bygningsrestene og tuftene på Vilgesvárri en del av kulturtilbudet som Sandemark Bygdeutviklingsselskap tilbyr. Vilgesvárri kulturmiljø er Skånland kommunes «Fotefar mot nord»-prosjekt og er fredet etter Lov om kulturminner.

Share

Vilgesvárri