I den opprinnelige fjøsgammen var det plass for sauer, kyr og geiter. Den var i meget dårlig forfatning og en ny ble satt opp på samme sted på 1990-tallet. Gammen har rektangulær plan og form og er bygd i tradisjonell konstruksjon med staver i veggene og buesperrer i taket. Utenpå vegger og tak er det bjørketro, never og torv. Gammen ble reist av lokale tradisjonsbærere med kunnskap om samisk handverk og materialbruk. Alle materialene er tatt ut på stedet, slik de også var i den opprinnelige fjøsgammen.

Den nye «fjøsgammen» blir i hovedsak brukt i forbindelse med bevertning og formidling av samisk kultur og historie, og den har slik en viktig funksjon som arena for markesamiske tradisjoner.

Share

Vilgesvárri