E. Bärlin i Stokholm i 1918. Hallen har basilikaform, det vil si at den i prinsippet er bygd opp på samme måte som mange av middelalderkatedralene i Europa, med et høyt midtskip og lavere sideskip. Det er en stor åpen hall med en midtrekke av pilarer som bærer taket. Langs den åpne hallens begge sider er det pilarer som bærer en øvre vegg med vinduer (klerestorievegg og klerestorievinduer). Det avtrappende snittet gjør at dagslys også kommer inn i midtpartiet i hallen. Dette skulle være en ovnshall for et smelteverk - produksjonen medførte mye varme og avgasser - og den langsgående åpne overlyslanternen øverst på taket ga mulighet for naturlig ventilasjon. Tegningen er fra Statkrafts historiske dokumentasjonsarkiv i Glomen.
The old smelting hall from the zinc smelting plant was built and used by Norsk Hydro as a multi-use workshop. In the overall layout photographs it is located on the left. The illustration is a perspective illustration of the zinc smelting plant in Glomfjord, designed by the firm C. Krüger &
E. Bärlin from Stockholm in 1918. The hall has a basilica form, meaning that in principle it is built-up in the same way as many cathedrals from the Middle Ages in Europe, with a tall central nave and lower-rising side naves. It is a large open hall with a central row of pillars which support the roof. Along both sides of the open hall are pillars that support the upper wall, which has windows (a clerestory wall and clerestory windows). The stepped cross-section is designed to emit natural light into the central section of the hall. This was planned to be a furnace house for the smelting plant - the production created a lot of warmth and trapped gases - and the longitudinal open ceiling light lantern above on the roof allowed for natural ventilation. This illustration is from Statkrafts historiske dokumentasjonsarkiv in Glomen.

Share

Glomfjord salpeterfabrikker