Østgaard A/S i samarbeid med Leif Olav Moen, arkitekt mnal. Bygningen har en tilnærmet kvadratisk form og det åpne trappeløpet midt i bygningen gir lett adkomst og korte interne avstander. Få indre vegger gir i tillegg stor fleksibilitet i disponeringen av arealene. Fasaden er, som anlegget for Humfak. og Svfak, kledd med eloksert aluminium i tillegg til teglforblending, og det hele har et visuelt fellesskap.

Mellom Humfak., UB og Statsarkivet ligger universitetsplassen, utformet som en labyrint av kunstneren Guttorm Guttormsgård og landskapsarkitekten Bjarne Aasen. Den består av sirkulære steinsettinger i et lavt amfi rundt et fontenebasseng.
The Main Library (UB) was opened in 1981 and was designed by Arkitektkontoret Dalsbøe &
Østgaard in collaboration with Leif Olav Moen, Arkitekt MNAL. Roughly quadrangular in form, it has an open stairway that is centrally located in the building, providing easy accessibility and shorter internal distances. The lack of interior walls provides a significant amount of flexibility and optimum use of floor space. Similar to the Faculty of Humanities/Faculty of Social Sciences complex, the façade is clad with anodised sheets of aluminium, in addition to brick. The façade is characterised by a visually unified appearance.

Located between the Faculty of Humanities, UB and the National Archives lies the campus square which appears like a labyrinth. It was designed by the artist Guttorm Guttormsgård and the landscape architect Bjarne Aasen. The labyrinth design is made of stones arranged into a low-rise amphitheatre that wraps around outwards from the base of a fountain.

Share

Universitetet i Tromsø, Humanioraparsellen