Toftakerstua ble flytta til bygdetunet og museumsvirksomhet i 1976. Den ble satt opp på Toftaker i 1870 av skredder Sivert Toftaker og kona Karen, da begge kom til Bardu fra Oppdal. Det er ei midtgangsstue i to fulle etasjer, og tømmeret er til dels av store dimensjoner. I nordre gavlvegg er det eksempelvis én stokk under vinduet. Forsvaret flytta huset fra Toftaker til 1. bataljon sitt område på Setermoen i 1905. Der ble stua brukt som bolighus, verksted og kontorer. I dag inneholder Toftakerstua ei steinsamling og ei samling med samiske gjenstander. Den unike steinsamlinga har tilhørt Jørgen Larsen, og den fine samiske samlinga har tilhørt Tordis Steien.

Share

Lundamo