Skip to main content

Description

Bygningsanlegget er visuelt og funksjonsmessig bygd opp av tre deler. Kulturhuset ligger mot sør og har tilnærmet kvadratisk grunnplan og form, med hovedinngang mot gate og plass på landsiden av anlegget. Hotellet ligger i midten, med rektangulær plan og høy bygningskropp, der kortsiden av rektangelet vender mot havna og er avrundet. Mot nord og Torvet ligger den laveste delen, som inneholder hotellets hovedinngang og restauranter.

Lofoten kulturhus og Thon hotell Lofoten