Den 55 mål store øya Manshausen var tidligere utskipingshavn og lager for Grøtøy handelssted. På slutten av 1800-tallet ble det brukt store ressurser for å bygge steinkaier og bygninger på Manshausen. Her var et yrende liv med tørking av klippfisk på bergene, arbeid og transport videre til kontinentet. Hovedhuset på øya, som står også i dag, er ”Bødtkerboligen” – tønnemakerens bolig. Låven, som nå er en del av den nye badstua, er sammen med hovedhuset de eldste bevarte bygningene på Manshausen, sannsynligvis fra andre halvdel av 1800-tallet.

Share

Manshausen reiselivsanlegg