På Manshausen ytterst i Steigen er det skapt et attraktivt reiselivsanlegg ved å omforme eldre bygninger og bygge nye i tidens stil, med mye glass og knappe, gjennomtenkte detaljer. Tre nye sjøbuer (utleiehytter) står utkraget langsetter de verneverdige gamle steinkaiene, mens den fjerde troner på ei fjellhylle i terrenget over de tre. De er alle orientert med glassvegger mot havet og delvis mot Grøtøy gamle handelssted.

Share

Manshausen reiselivsanlegg