Holmengrå laksefiskevær
Skjervøy prestegård
Glomfjord salpeterfabrikker
Brønnøy kirke