Nordland Kultursenter
Universitetet i Tromsø, Medisin og helsefag
Aronnes barnehage
Sjøgata-området