Strandgata 15
Tuomainengården
Sjøgata-området
Jennestad handelssted