Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Krigsgravplassene på Tjøtta

 
Krigsgravplassene på Tjøtta
Adresse: Tjøtta
Arkitekt: Landskapsarkitekt Karen Reistad
Byggherre: Staten
Konstruksjon /
materiale:
Stein, jord, vegetasjon
Type: Gravplass
Emneord: gravplass, stein, steinmonument
Byggeår: 1953-1970
De to krigsgravplassene, den russiske og den internasjonale, ligger i et vakkert og rolig beitelandskap ved sjøen - et frodig hagemark-landskap med gras, stauder, bjørk og høgvokst einer. Når en kommer langs hovedveien ligger gravplassene som en mer parkbearbeidet del av dette større landskapet, i en slak skråning på en lav høyde mellom veien og sjøen.

Gravplassene utgjør et areal på omlag 10 dekar. Materialene som er brukt er stedegne trær, gras, torv og stein - i forskjellig bearbeidingsgrad. Den russiske gravplassen er innhegnet av et steingjerde med torv på toppen og innenfor er det ei stor svakt stigende grasslette med et høgreist steinmonument øverst. Den internasjonale gravplassen er svakt skålformet og framstår som en egen enhet. Samtidig er plassering, landskapsbehandling og materialbruk slik at de to gravplassene utgjør en helhet.

Litteratur: Byggekunst 2/1986 s. 114-115
Publisert: Universitetet i Tromsø, 19.12.2005
Forfatter: I.H
Fotograf: I.H 2005Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002