Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Sametinget

 
Sametinget
Sametinget består av tre deler:
- kontorer og møterom
- service-område med resepsjon, bibliotek og kantine
- plenumssalen for Sametinget
Denne funksjonsdifferensieringen viser seg tydelig i plantegningen, der sirkelen er en grunnform for planen. Halvsirkelen med kontorer - altså byråkratiet - er plassert i den ytre delen. Denne halvsirkelen ligger rundt det åpne segmentet som utgjør service-området. Plenumssalen er isolert i en mindre sirkelform, plassert i uterommet. Hovedideen, å legge bygningskroppen som en halvsirkel, skaper et intimt uterom mot sør, som klimamessig fungerer som en solfanger. Tegningen er hentet fra Ferdigmelding 598/2000.
Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002