Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Hamsund gård

 
Hamsund gård
Hovedbygningen er ei typisk langstrakt nordlandslån med karakteristisk lav annen etasje og lave vinduer plassert rett under gesimsen. Bygningen er oppført av lafta tømmer og er utvendig kledd med tømmermannspanel. Den har åstak tekket med torv.

Bygningen er bygd i flere faser, slik det var vanlig for denne type hus. Det eldste
byggetrinnet mot nord (til høyre på bildet) består av stue og kjøkken i første etasje og tre soverom i andre etasje. I tillegg er det gang/trapperom i begge etasjer, mellomgang i andre etasje og
bislag utenfor kjøkkenet. De fleste rom i denne delen har staffpanel på innvendige vegger og snekkerdetaljer med 1800-tallspreg. Denne eldste delen av bygningen var bygd før Knut Hamsuns familie kom til gården i 1862.

I det neste byggetrinnet, som skal være bygd av Knuts far, er bygningen utvidet mot sør. Denne utvidelsen er delt i to rom med en panelvegg. Andre etasje har tilsvarende
rominndeling med soverom og kleskammers.

Den siste delen av bygningen er satt opp i begynnelsen av 1930-årene og har et
enhetlig preg fra midt på 1900-tallet. De to fasene med tilbygging er gjort innenfor den tradisjonelle byggeskikken i området, og kommer til syne kun ved nærmere undersøkelse av konstruksjon og detaljer.

Fotograf: I.H. 2010Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002