Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Oppgangssag mm i Vikbekken

 
Oppgangssag mm i Vikbekken
Viksaga ble bygd i 1807, som den første i Bardu. Den opprinnelige ble tatt av isen, men den ble gjenoppbygd i 1812. Ole Olsen, også kalt Skogfogden, var mest sannsynlig byggherre. Bygningen er reist i stolpekonstruksjon med grove trematerialer og er omlag 6x11 meter i grunnflate. Taket er tekket med never og torv. Saga var den eneste i Bardu med innebygd hovedvasshjul, det står under hovedplanet. Det vanlige var at det store hjulet sto under åpen himmel, ved den ene langveggen. Det store sagbladet, som blir drevet av kraft overført fra vasshjulet, beveger seg opp-ned, mens stokken som sages dras fram horisontalt. Den rekonstruerte saga sto ferdig i 2004.

Fotograf: O.HKontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002