Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Skogfoss kraftstasjon

 
Skogfoss kraftstasjon
Adresse: 9925 Svanvik
Arkitekt: Arkitekt F. S. Platou, Oslo
Byggherre: A/S Sydvaranger og Varanger Kraftlag
Konstruksjon /
materiale:
Betong
Type: Kraftstasjon
Emneord: kraftstasjon, betong, demning, funksjonalisme, tårn,
Byggeår: 1962-1964
Pasvikelva renner nordover fra den store innsjøen Enare i Finland og har sitt utløp i Bøkfjorden ved Kirkenes. Kort etter utløpet fra Enare renner elva inn i Russland, og etter 3 mil når den grensa mellom Norge og Russland. Elva og dens sjøer utgjør deretter omtrent hele grensestrekningen mellom Norge og Russland, omlag 11 mil. Langs det 14 mil lange vassdraget er det bygd til sammen 7 kraftverk, Skogfoss og Melkefoss er norske, resten er russiske.

Skogfoss kraftverk består av forskjellige enheter. Det er dammen med flomavledning, inntakskanal for vannet, selve kraftstasjonen og utløpskanalen. Skogfoss er karakterisert som et elvekraftverk, og selve kraftstasjonen ligger som en avslutning av dammen og inntakskanalen. Den lange hoveddemningen med inntakskanalen, som begge er støpt i betong, er gitt en organisk bueform. Demningen gir Langvannet et noe større magasin enn det ellers ville ha hatt, men demningens viktigste funksjon er her å gi fallhøyde og stabile inntaksforhold for kraftstasjonen. Hoveddammen, som også er konstruert for å tåle et stort istrykk, ligger dels på russisk og dels på norsk side og har en lengde på omlag 380 meter. Damlukene for flomavledning, som ligger på russisk side av grensa, har elektrisk oppvarming for å hindre at de skal fryse fast.

Kraftstasjonens arkitektur er stilren 1960-tallsfunksjonalisme utført i betong, preget av sammensatte geometriske volumer og flate tak. Arkitekturen er kraftfull, og hver del uttrykker det som foregår på innsiden. Det mest karakteristiske ved anlegget er spillet med horisontale og vertikale bygningsvolumer, der tre rektangulære, vertikale tårn troner øverst i anlegget. De markerer overgangen mellom vannflatens organiske avgrensing og bygningens rettvinklede former.

Litteratur: Norges vassdrags- og energidirektorat: Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Oslo 2006, s. 240-243.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 22.03.2007
Forfatter: I.H
Fotograf: A.E 2003Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002