Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD 

 Hol kirke

 
Hol kirke
Hol kirke er ei korskirke med våpenhus og dåpsakristi i vest, samt kor og sakristi for presten tradisjonelt lagt mot øst. Ordet korskirke betyr at planen er formet som et kors. Plantypen kom i bruk på midten av 1600-tallet og fikk særlig stor utbredelse på 1700-tallet og første del av 1800-tallet. Etter reformasjonen ble undervisning og forklaring av den rette tro viktig i forkynnelsen. Korskirkeformen passet godt for den lutherske gudstjenesten. Formen ga plass for mange mennesker og prekestolen fikk en sentral plassering midt i kirkerommet, i hjørnet mellom koret og en av korsarmene. Det ga god kontakt mellom prest og menighet under prekenen.

I Lofoten er det bevart tre korskirker, alle reist i første del av 1800-tallet. Hol kirke fra 1806 er den eldste.
Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002