Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Alfheim svømmehall

 
Alfheim svømmehall
Adresse: Alfheimveien 23, Tromsø
[Vis kart]
Arkitekt: Jan Inge Hovig arkitekt MNAL
Byggherre: Tromsø kommune
Konstruksjon /
materiale:
Armert betong; glass
Type: Svømmehall; forsamlingslokale
Emneord: svømmehall, armert betong, glass, vindusbånd,
Byggeår: 1965
Alfheim ligger på toppen av en bratt skrent, i villabebyggelsen ovenfor Tromsø sentrum, godt synlig fra Tromsøysundet og fastlandet i øst. Bygningen som er tegnet av Jan Inge Hovig (1920-1977), er plassert der skrenten går over i flatt terreng, og ligger med parkering og grøntanlegg rundt. Bygningen utmerker seg både med en klar planløsning og en sterk formgiving. Den har et skulpturelt preg og markerer seg klart i forhold til den lavereliggende boligbebyggelsen. To volumer overlapper hverandre - det ene rommer bassenget og det andre garderober, gymnastikk- og forsamlingssal.

Bassengdelen har store glassvegger som avsluttes i høyden av en løftet avsmalet takskive. Fra utsiden ser det ut som taket svever, noe som forsterkes av en myk knekk der de to bygningsdelene overlapper hverandre.

Resten av bygningen har en mer lukket utforming, med vegger av hvitpusset armert betong, flatt tak og smale vindusbånd. Bygningsformen og materialene viser en markert funksjonsdeling, med garderober, gymsal, møterom og forsamlingslokaler i den laveste delen, og bassenget i den høye, åpne delen.

Alfheim har siden 1800-tallet vært et samlingspunkt for Tromsøs befolkning. Avholdsforeningen fikk i 1895 bygd et forsamlingslokale på stedet der svømmehallen ligger idag. Området var en kombinasjon av friluftsteater, forlystelsessted og folkepark. I de økonomisk trange 1930-årene ble det imidlertid vanskelig å opprettholde driften, og under 2. verdenskrig ble det slutt på forlystelsene i "byens storstue", lokalene forfalt og ble etterhvert revet.
Litteratur: Byggekunst 7/1990, s. 388
Tjelmeland, Halvard, Tromsø gjennom 10000 år, bind 4, Tromsø 1996, s. 444-445
Publisert: Universitetet i Tromsø, 15.11.2004
Forfatter: M.D; T.A
Fotograf: J.M.B 2003; T.A; H.S 2004Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002