Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Simavåg

 
Simavåg ( Simavåg gjenreisingsbebyggelse)
Adresse: Simavåg, Kågen
Konstruksjon /
materiale:
Treverk, mur, skifer
Type: Gårdsbruk
Byggeår: 1946-1951
Innerst i bukta Simavåg ligger et miljø med tre gjenreisningsgårder. Det er tre hvitmalte våningshus med tilhørende røde naust og fjøs samt fiskehjeller. Husa har mange fellestrekk, og de representerer mange av de karakteristiske trekkene en finner i gjenreisningsarkitekturen. Bygningene er plassert på rekke langs sjøen, med fasaden nedover. Langs bukta går en smal vei som følger strandlinja, og som ender ved den ytterste gården. Den dyrka marka rundt bebyggelsen er naturen i ferd med å ta tilbake.

Miljøet består av tre hvitmalte våningshus; to ”vanlige” boliger og en vertikaldelt bolig, tre fjøsbygninger, tre naust, én sjå, én sommerfjøs og to bårstuer. Våningshusa er både ulike og like i utførelse, men den hvite fargen skaper følelse av et felles miljø. Hvitfargen er det enighet blant eierne om at skal beholdes som hovedfarge, men staffasjefargen kan endres. Det er kun ett av husa som i dag er bebodd, de andre brukes som fritidshus. De tre våningshusa hadde opprinnelig en inngjerdet hage med hvitmalt gjerde, men i dag er dette kun intakt på to av dem i ulik grad. Da det ikke lenger var behov for å beskytte hagen mot beitende husdyr ble gjerdet tatt bort.

Husa er oppført i samme periode, fra 1946-51, som et ledd i gjenreisninga etter andre verdenskrig. De to små hvitmalte bygningene er de første boligene som ble reist etter krigen – såkalte bårstuer.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 11.01.2016
Forfatter: S.H.A.
Fotograf: I.H. 2015Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002