Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Reine kirke

 
Reine kirke ( Reine kapell)
Adresse: Reine
[Vis kart]
Arkitekt: Ole Scheistrøen
Konstruksjon /
materiale:
Tre; tømmer
Type: Kirke; kapell; forsamlingshus
Byggeår: 1890-1891
Reine kapell ligger midt i fiskeværets bebyggelse. Fiskeværet lå fram til 1700-tallet under gården Moskenes, da stedet ble utskilt og fikk kommunens første væreier med gjestgiverbevilgning. Da Erik Lund kjøpte Reine i 1842, bodde det i hele Flakstad og Moskenes omlag 1000 personer. Med økonomisk oppsving og økt folketall i siste halvdel av 1800-tallet vokste det fram et ønske om egen kirke på stedet. På slutten av 1800-tallet bidro den nye væreieren, H. Sverdrup, sammen med kommunen og flere av stedets bedrestilte, til at fiskeværet fikk sin første kirke.

Byggmester O. Scheistrøen fra Namsos ledet arbeidet med å få bygd ei langkirke i lafta tømmer med kor og takrytter. Biskopen i Hålogaland, Johannes Nilsson Skaar, innviet 9. januar 1891 Reine kapell og bestemte at det skulle holdes fire ordinære gudstjenester årlig i tillegg til lekmanns-gudstjenester og begravelser.
Litteratur: Lindberg, Svein: "Kirken på Reine", i Lofotboka 2005
Publisert: Universitetet i Tromsø, 20.03.2011
Forfatter: I.H.U
Fotograf: Jiri HavranKontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002