Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Bebyggelsen i Longyearbyen - fargesetting

 
Bebyggelsen i Longyearbyen - fargesetting ( “Longyearbypaletten”)
Adresse: 9170 Longyearbyen
[Vis kart]
Arkitekt: Grete Smedal
Type: Fargeplan
Byggeår: 1981-2003 Fastsatt i forskrift til Plan- og Bygningsloven
Det mest iøynefallende ved Longyearbyen er fargesettingen av bebyggelsen. Mens den arkitektoniske utforming bærer preg av tilfeldigheter, synes fargene å være brukt bevisst etter en på forhånd oppsatt plan. Fargene binder gamle boligfelt og nyere bebyggelse sammen til en helhet. Et mangfold av friske farger gir kontrast til de karrige omgivelsene og naturens beskjedne fargeskala. Longyearbyen mangler vegetasjon i form av busker og trær. Husene eksponeres derfor nakne mot fjellsidene i bakgrunnen og markerer innslaget av en menneskelig tilværelse i et arktisk miljø. Fargene forsterker markeringen og gir liv og opplevelse for de som bor der.

Boligene er enkle og nøkterne med små takutspring og uten overflødige detaljer slik det barske klimaet krever. Vindusinnramming og annet listverk er som oftest malt inn i fasadefargen eller en nyanse av denne. Derved fremstår husrekkene med ensfargete flater som bidrar til å skape ro i et fargerikt bomiljø. Fargesettingen, gjerne kalt “Longyearbypaletten” er i dag blitt en del av byens identitet.

Ideen om å male en hel by ut fra en bestemt fargeplan skriver seg fra direktør Ingvald Ohm i Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Dette var mulig siden selskapet eide omtrent samtlige boliger og servicebygg. Siden det tørre klima ikke gjør det nødvendig å male husene for å bevare treverket, må det ha vært en beslutning med et klart estetisk formål. I 1981 ga direktøren fargedesigneren Grete Smedal fra Bergen oppdraget. Planen ble godtatt uten endringer, og malingen ble påbegynt samme år. Staten sluttet seg til planforslaget for sine bygninger. Da Longyearbyen i 2002 fikk sitt eget lokalstyre ble fargeplanen nedfelt i en forskrift og gjelder nå for all byggevirksomhet i byen. Det finnes et fullstendig arkiv over fargene på hvert eneste hus i byen, noe som letter både vedlikehold og tilpasning til planen av nye bygninger.
Litteratur: Smedal, Grete: Longyearbyens farger – veien videre, Bergen 2009
Publisert: Universitetet i Tromsø, 17.03.2011
Forfatter: W.F.S.
Fotograf: G.S; W.F.S; S.M.Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002