Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Mo sentrum - gågata

 
Mo sentrum - gågata
Adresse: Jernbanegata, 8600 Mo i Rana
[Vis kart]
Arkitekt: Rana kommune ved ansatte landskapsarkitekter
Byggherre: Rana kommune
Konstruksjon /
materiale:
Betongheller; teglstein; gatestein; asfalt; trær; busker; stauder
Type: Gågate; utomhusanlegg
Byggeår: 1986-1997
Mo sentrum er i hovedsak bygd ut i siste halvdel av 1900-tallet. De sentrale gågatene i forretningsområdet er fint opparbeidet med dekke og beplanting, og de er snøfrie om vinteren. De er også bilfrie - tilførselsveier og parkering ligger i en ring rundt.

Jernbanegata er hovednerven i gågatestrukturen. Den strekker seg nedover fra rådhuset, som ligger på toppen i overkant av sentrum, til sjøen. Skulpturen Havmannen (Antony Gormley 1995) står i sjøen for enden av aksen. I tillegg er de kryssende gatene Nordahl Griegs gate og Fridtjof Nansens gate delvis opparbeidet som gågater, spesielt i kryssene med Jernbanegata.

Gårdeierne har vært aktivt med i arbeid og finansiering, og kommunen sto for opparbeidingen som foregikk i etapper fra 1986 til 1997. I og med at gågata ble opparbeidet i etapper, varierer utforming og materialbruk noe fra område til område, noe som gir variasjon, men samtidig er helheten svekket. Som opparbeidet gågate var dette den første i Nordland, og den dekker med alle utvidelsene om lag 10 da.
Litteratur: Miljøverndepartementet / Kommunal- og arbeidsdepartementet: Gode steder - 36 eksempler. Oslo 1999.
Norske landskapsarkitekters forening: Norske hager og parker. Oslo 1990.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 08.11.2010
Forfatter: I.H
Fotograf: I.H 2010Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002