Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Nybyen

 
Nybyen
Adresse: 9170 Longyearbyen
[Vis kart]
Arkitekt: Jacob Olav Hanssen
Byggherre: Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
Konstruksjon /
materiale:
Treverk; bindingsverk; betong
Type: Arbeiderboliger; messer; bad; butikk
Byggeår: 1946 - 1948
Nybyen ble bygget i årene 1946-1948 som en egen bydel for gruvearbeidere, med boligbrakker, messer, bad og butikk. Beliggenheten ble bestemt av behovet for nærhet til innslaget for gruve 2B øverst i Longyeardalen. Det eneste byggbare området her er et smalt belte med tundra mellom løsmassene ved foten av fjellet og elvesletta. Bygningene ble derfor plassert i to parallelle rekker på hver side av et langstrakt gaterom. Dette følger dalens orientering fra syd mot nord i et svakt hellende terreng.

Bebyggelsen besto av 11 bygninger, hvorav seks store boligbrakker for arbeiderne, en forlegning for kvinnelige arbeider (Jomfruburet), en arbeidermesse (Stormessa), en formannsmesse, et bad med vaskeri og lampehus og en butikk. Bygningene er funksjonelt plassert slik at arbeiderne som kom ned fra fjellet med gruveheisen kunne gå rett inn i badet for å lompe (skifte klær), deretter opp i messa i nabobygningen og videre oppover til forlegningene. Alle fellesbygningene og sannsynligvis også boligbrakkene er tegnet av arkitekt og kunstmaler Jacob Olav Hanssen, som også tegnet en egen bydel for funksjonærer lengre ute i dalen og byens forsamlingshus. En syvende boligbrakke ble satt opp av Block-Wathne i 1957. Badet ble revet i 1991 og erstattet i 2005 av en ny boligbrakke. Alle bygningene ble senere malt i gråsvarte farger som et ekko fra fargeskalaen i fjellsidene omkring. De fulgte fargeplanen for Longyearbyen som ble vedtatt av gruveselskapet i 1981.

Bebyggelsen, sammen med daganlegget i fjellsiden og taubanen utgjør i dag en visuell helhet som forteller om tidligere tiders driftsformer og levesett. Gruvedriften her opphørte på 1960-tallet og bebyggelsen benyttes i dag i hovedsak til studenthybler og innkvartering av turister.
Litteratur: Løkken, Gisle: "Fra tundra til småby - utviklingen av Longyearbyens bebyggelse" i Thor B. Arlov (red.): Store Norske 75 år; Longyearbyen 1991, s.111-125.
Sellæg, Wenche Frogn, Visjon møter virkelighet. Estetikk i Longyearbyen - en arktisk utfordring, Bergen 2009
Publisert: Universitetet i Tromsø, 01.07.2010
Forfatter: W.F.S.
Fotograf: G.S; W.F.S.Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002