Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Holmengrå laksefiskevær

 
Holmengrå laksefiskevær ( Ytterhamna)
Adresse: Sør-Varanger
[Vis kart]
Konstruksjon /
materiale:
Stein; torv; tre; tjærepapp
Type: Sesongboliger med mer for laksefiskere
Byggeår: 1880-1970
Holmengrå laksefiskevær er et sesongvær som ligger på en værhard plass med en bratt og vanskelig adkomst til land og dårlige landingsforhold for båt. Stedet ligger på en flat landtunge eller forberg i ytre del av Holmengråfjorden - ved munningen av Jarfjorden i Sør-Varanger kommune. Området avgrenses naturlig av sjøen i øst, sør og vest og av fjellfoten i nord. Der er delvis tilgrodde rullesteinspartier (koppmoll) og berg, med lav vegetasjon i form av lyng, gras og krattskog. Ferskvann kommer fra et bekkesig og et oppkomme.

Fiskeværet het fra gammelt av "Ytterhamna", men kalles nå for Holmengrå. Navnetradisjonen i området er trespråklig, samisk, finsk og norsk. Holmengråfjorden heter på samisk "Ruksevuodna" og på finsk "Punanenvuono" som begge betyr "Rødfjord". På stedet har forskjellige lokaliteter egne finske og norske navn som "Øverberget", "Nerberget", "Kairo", "Paskori" og "Dagamohka". Grunnen eies av Staten og forvaltes av Finnmarkseiendommen, og fordelingen av laksefiskeplasser går etter faste regler.

Laksefiskeværet består av mange små hus og konstruksjoner - i hovedsak boliger, lagerhus for laks og garnhjeller - alt brukt i sommersesongen. Fiskeværet ble fredet etter Lov om kulturminner i 1998.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 18.05.2009
Forfatter: I.H.U.
Fotograf: I.H.U.



Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002