Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Mellomveien 34 A og B

 
Mellomveien 34 A og B
Adresse: Mellomveien 34, 9007 Tromsø
[Vis kart]
Arkitekt: C. Thune Larsens arkitektkontor
Konstruksjon /
materiale:
Treverk; panel
Type: Bolig; rekkehus
Byggeår: 1955
Mellomveien 34 A og B, også kjent som sykepleierboligene eller "Tripptrappen", er to rekkehus som ligger ved siden av hverandre i sentrum av Tromsø. Rekkehusene ligger like ovenfor det gamle regionsykehuset i Tromsø, i dag Fylkeshuset, med Tromsø Kunstforening like ved. Ellers består området av boligbebyggelse, lavere kontorblokker og parkeringsplasser. De gamle sykepleierboligene er tegnet av C. Thune Larsens arkitektkontor og ble tatt i bruk i oktober 1955. Mellomveien 34 A og B eies i dag av Troms Fylkeskommune.

De to rekkehusene består av henholdsvis fire og seks boligenheter som er satt i trappetrinnsformasjon ned den sørøstvendte skråningen, og de to husene er stilt parallelt ved siden av hverandre. Boligenhetene rommer hver fire hybler/leiligheter, og har en langsgående gang i midten av huset som binder boligene sammen. Begge rekkehusene er utformet likt; hver boligenhet er kledd med stående panel og har saltak med takplater av metall. De ulike boligenhetene i hvert rekkehus er fargesatt i vekslende farger.
Litteratur: Evensen, Birgit: Fra Sykehusloftet til MH-bygget - Sykepleierutdanningens historie i Tromsø, Tromsø 2003
Publisert: Universitetet i Tromsø, 18.05.2009
Forfatter: M.O.O; T.A
Fotograf: M.O.O 2007Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002