Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Gratangen kirke

 
Gratangen kirke
Adresse: Årstein, 9470 Gratangen
[Vis kart]
Arkitekt: Oskar Norderval
Byggherre: Gratangen menighet
Konstruksjon /
materiale:
Betong; glass
Type: Kirke
Emneord: betong, modernisme, postmodernisme, kirke
Byggeår: 1971
Gratangen kirke har en dominerende plassering på en høyde ut mot fjorden, på innsiden av brua, like ved tettstedet Årstein. Bygningen ruver i landskapet og kan sees på lang avstand når man kommer innenfra Gratangsbotn. Arkitekten som har tegnet kirka er Oskar Norderval, sønn av Monrad Oskar Norderval som var biskop i Nord-Hålogaland bispedømme fra 1961 til 1972.

I hovedtrekk er kirka bygget av betong og glass som en lav, tilnærmet rektangulær bygning med flatt tak. På det flate taket reiser det seg to tettstilte, loddrette plater tilspisset mot øst, slik at de peker innover fjorden. Mellom de to trekantformede loddrette platene henger kirkeklokkene.

Kirka er utformet i et modernistisk formspråk, men er bygget i en periode der modernismen går over i postmodernismen. Et av trekkene ved postmodernismen er en søken etter en form for regional eller lokal tilknytning, som ved denne kirka er representert i tårnoppbygget som er formet som et seil. Gratangen har vært kjent som en kommune med sterke bånd til sjøen, og da spesielt som hjemhavn for mange av ishavsskutene på 1900-tallet. En av disse skutene var "Nyken" som forliste i 1939, der hele mannskapet på 18 mistet livet. En modell av denne skuta henger inne i kirka.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 18.12.2008
Forfatter: T.A
Fotograf: T.A 2008Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002