Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Bo i nord boligområde

 
Bo i nord boligområde
Adresse: Olsgård, 9014 Håpet
[Vis kart]
Arkitekt: Diverse
Byggherre: Tromsø kommune med flere
Konstruksjon /
materiale:
Trekonstruksjoner; bindingsverk
Type: Boliger
Emneord: boligområde, treverk bindingsverk, klimatilpasning,
Byggeår: 1988-1990
"Bo i nord" er et variert og relativt tett bebygd trehusområde som ligger i en nordvestvendt skråning på Tromsøya, omlag fire kilometer vest for Tromsø sentrum, med utsyn til flyplassen og Kvaløya. Her er mer enn 200 boliger, delt opp i felter, omgitt av frodige grønne parkbelter. Gangveiene gir forbindelse mellom boligfeltene. Boligene er en blanding av eldreboliger, bofellesskap, ungdomsboliger, leiligheter, rekkehus og eneboliger. Her er også lekeplass, barnehage og nærmiljøhus.

Ved planleggingen av området var klimatilpassing et nøkkelord. To sammenhengende øst-vestgående parkdrag ligger som allmenninger mellom boligene, og andre mindre klimavernsoner beskytter mot framherskende vinder. Hvert boligområde er formet som en klimaskjerm i seg selv ved at bygningskroppene i stor grad er utformet som "vegger" mot nordvest.

Området har sitt navn fra, og ble etablert for, boligutstillingen Bo i nord i 1990. Boligutstillingen var et samarbeid mellom Tromsø kommune og Norske Boligutstillinger og var et ledd i arrangementet Winter Cities i Tromsø i 1990. Bebyggelsesplanen for området ble utarbeidet av Tromsø kommune under ledelse av byplansjef Kai Bertheussen. Klima og landskapsanalyser ble utført av Anne Brit Børve, Arne K. Sterten og Kine Halvorsen Thoren. Den arktiske parken ble utformet av de finske arkitektene Kimmo Kuismanen og Veli Karjalainen, Oulu. Forskjellige arkitektfirmaer utformet bolighusene og -gruppene (se situasjonsplanen for området).
Litteratur: Almaas, Ingrid Helsing: A guide to recent architecture, s. 7.8-7.10, Oslo 2000.
Børve, Anne Brit: "Boligutstillingen i Tromsø 1990. Sluttvurdering fra en klimakonsulents ståsted." Byggekunst 7/1990, s.420.
Martens, Johan-Ditlef: Århundrets boligprosjekter, s.304-305, Oslo 2000.
Norvin, Kjell: "Boligfelt for hardt klima. Bo i nord - Tromsø 1990", s.120-122, Arkitektur i Norge. Årbok 1991. Oslo 1991.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 21.10.2008
Forfatter: I.H; E.N
Fotograf: I.H 2008Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002