Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Å i Lofoten

 
Å i Lofoten
Adresse: 8392 Sørvågen
[Vis kart]
Byggherre: Johan Ellingsen med flere
Konstruksjon /
materiale:
Trematerialer; lafta tømmer; bindingsverk
Type: Fiskevær; handelssted
Emneord: fiskevær, hadelssted, tre, lafting, tømmer, bindingsverk,
Byggeår: 1800-1900
Fiskeværet Å ligger mellom knauser og omringet av fjell og sjø på Lofotens sørvestre pynt. Her er endepunktet for Europavei 10 gjennom Lofoten. Å er et gammelt, tradisjonelt fiskevær av væreiertypen, organisert som et typisk lofotvær, der handelsmannen/væreieren eide grunnen og det meste av bygningene. Væreier Johan Ellingsen kom hit i 1843 og bygde opp stedet, og siden har flere generasjoner Ellingsen eid og drevet fiskeværet.

Væreierens boliger og driftsbygninger av forskjellige slag, som butikk, bakeri, trandamperi, naust, brygger og rorbuer, er kjernen i fiskeværet. Bebyggelsen kan deles i tre grupper. Det er innhusgruppen og sjøhusgruppen med bygninger, i hovedsak fra 1800-tallet, som sammen danner det gamle fiskeværet. Den tredje gruppen består av nyere boliger og uthus som hørte fiskerne til. Hoveddelen av disse er fra 1900-tallet, og de omkranser den gamle kjernen.

"Gammelgården" og "Øvergården" ligger i innhusgruppen og ble fredet i 1969, ellers er fiskeværet omfattet av en verneplan. På Å er det to museer, Lofoten Tørrfiskmuseum og Norsk Fiskeværsmuseum. Flere av bygningene som omtales her, er en del av fiskeværsmuseet, og andre brukes i reiselivssammenheng. Mange av de eldre rorbuene er fremdeles bevart, noen få brukes av fiskere i Lofot-sesongen fra januar til april, mens de fleste blir leid ut til turister.
Litteratur: Svendsen, Ola Øgard: Fredede hus og anlegg 1 - Finnmark, Troms, Nordland. Oslo 1981.
www.lofoten-info.no/nfmuseum
Publisert: Universitetet i Tromsø, 03.09.2008
Forfatter: I.H
Fotograf: I.H. 1990Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002