Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Viken gård

 
Viken gård
Adresse: Setermoen, 9365 Bardu
[Vis kart]
Byggherre: Torleif Viken
Konstruksjon /
materiale:
Treverk; laft; bindingsverk
Type: Gårdsanlegg
Emneord: gårdsanlegg, treverk, lafting, bindingsverk, firkanttun, våningshus, fjøs, låve, masstu (matbu), verksted, stabbur, smie,
Byggeår: 1830-1942
Gården Viken ligger på vestsiden av Barduelva seks kilometer innover dalen fra kommunesenteret Setermoen. Den gamle gårdsbebyggelsen ligger på et nes ved elva med det meste av innmarka rundt. På innmarka, omlag hundre meter fra det gamle tunet, ligger det nybygde Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Gården ble bebodd og bebygd fra 1795, men bebyggelsen fra den første perioden er borte. Dagens bygninger, som ligger om et stort og åpent firkanttun, består av våningshus, et stor fjøs med låve, stabbur, masstu (matbu), snekkerverksted og smie. Stalldelen i fjøset er antagelig fra 1830-tallet og resten av bygningen fra 1880-tallet, ellers er bebyggelsen fra skiftet mellom 1800- og 1900-tallet, eller yngre. Fotografiet viser stabburet, som er fra 1905 og ligger nærmest elva. Deretter ses våningshuset og smia med snekkerverkstedet i bakgrunnen.

Vikbekken hørte til gården, og der ble det drevet møllebruk og sagbruk. Innretningene, drevet av bekkevannet, gikk etter hvert ut av bruk og forfalt. De er i den seinere tid rekonstruert, se eget objekt i denne guiden.
Litteratur: Hegstad, Sveinulf: "Gårdene Viken og Strømsør i Bardu, to faser av dølainnvandringa", i Fortidsvern 3/1997, s. 14-15.
Priser /
utmerkelser:
Troms fylkes kulturvernpris 2000
Publisert: Universitetet i Tromsø, 30.04.2008
Forfatter: I.H.
Fotograf: I.H. 2007Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002