Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Tranøy i Hamarøy

 
Tranøy i Hamarøy
Adresse: 8297 Tranøy
[Vis kart]
Type: Boligbebyggelse
Emneord: bolig, handelssted,
Byggeår: 1850-1990
Det lille tettstedet Tranøy ligger helt nord i Hamarøy, mellom knauser og viker, vendt ut mot Vestfjorden. Her ligger klynger av hus fra første del av 1900-tallet, de fleste med særpreget fra stedets oppblomstringsperiode i behold. Husa vitner om god økonomi og at de som bygde, fulgte tidens stilidealer - her er sveitserstil, jugendstil, enkel nyklassisisme og funkis representert - noen ganger i lett blanding i detaljene.

Tranøy handelssted, der Knut Hamsun var krambodbetjent, var hovedgården på stedet. Dens viktigste periode var i siste halvdel av 1800-tallet - med de rike sildefiskeriene på kysten. Rundt 1900 ble Tranøy Losstasjon etablert. Det var like før den første malmen som kom fra Sverige ble lastet på skip inne i Vestfjorden, i Narvik. Skipstrafikken på Narvik trengte mange loser og stasjonen på Tranøy hadde over 30 på det meste. Losene hadde fast og god inntekt og det ga grunnlag for å bygge staselige boliger. I dag er det ingen loser igjen på Tranøy.

Da losene bygde sine hus, ble tomtene fradelt fra hovedbruket, og hvert nytt bruksnummer fikk et "kufor" dyrket mark i tillegg til selve byggetomta. Bebyggelsen på hvert bruk, som slik kom til å bestå av bolig og en liten fjøs / låve, ble lagt på udyrkbar grunn inn mot knausene. De grønne markene ble liggende som et uregelmessig teppe mellom knauser og bygninger. Det er denne bebyggelsesstrukturen som fortsatt preger stedet, selv om ingen lenger har ku.

Oversiktsfotografiet viser det som er igjen av det gamle handelsstedet til høyre i bildet. I venstre del skimtes bebyggelse som tilhørte tre losboliger. Høyden helt til venstre i bildet er Loshågen - med rundskue over Vestfjorden og Lofotfjellene (Lofotveggen) i det fjerne mot nord. Losstasjonen lå på Loshågen, og der er fortsatt rester etter denne virksomheten.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 22.03.2007
Forfatter: I.H
Fotograf: I.H 2006Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002