Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Grønnegata 122

 
Grønnegata 122 ( Gamle fylkeshuset)
Adresse: Grønnegata 122
[Vis kart]
Arkitekt: Jan Inge Hovig arkitekt MNAL
Byggherre: Troms fylke
Konstruksjon /
materiale:
Betong; teglstein
Type: Administrasjonsbygning
Emneord: politihus, administrasjonbygning, betong, teglstein, vindusbånd, brystning, naturbetong, funksjonalisme
Byggeår: 1958-1961
Det gamle fylkeshuset, bygd rundt 1960, huser nå politiet. Det ligger majestetisk og litt tilbaketrukket i kvartalsstrukturen nord i Tromsø sentrum.

Fylkeshuset ble bygget som en 6-etasjes bygningsblokk med rektangulær grunnplan. Første etasje og toppetasjen har et særegent og ekspressivt uttrykk, mens de fire mellomliggende kontoretasjene framstår som en massiv blokk med markerte hjørner og et repetitivt mønster av tette og åpne flater. Fasadene har en likeverdig utforming, det skilles ikke mellom forside og bakside. Nordfasaden har likevel en annen artikulering fordi trapperommet ligger mot denne. De tette veggflatene som ligger ut mot hjørnene og opp mot hovedgesimsen er i gul teglstein. Fasadene for øvrig består av en sammenhengende, rektangulær flate med vindusbånd og brystningsfelt i glass. Disse feltene har et utenpålagt rammeverk i naturbetong der fire etasjes vertikale ribber skaper akser mellom vinduene. Selv om fasadene i utgangspunktet er like, oppleves de likevel som forskjellige fordi vinduene forsvinner bak betongribbene når de betraktes skrått fra siden.

Bygningen har en robust materialbruk og relativt tung karakter og utstråler autoritet og tyngde. Det er foretatt noen grep som gjør det visuelle inntrykket "lettere". De v-formede søylene i første etasje overfører vekten av den massive bygningskroppen til bakkeplanet og gir samtidig en mulighet for å utforme fasaden i første etasje som en spinkel glassvegg. Hovedtaket - slik det opprinnelig var utformet - syntes å "sveve" over den egentlige bygningskroppen. Den opprinnelige fylkestingssalen ble lagt som en boks foran fasaden og ved siden av er hovedinngangen med en utstikkende baldakin som holdes oppe av en lett stålramme. Denne motsetningen mellom lett og tungt gjenfinnes også i materialbruken, der de skjøre vindusbrystningene i tonet glass kontrasteres av det foranliggende rammeverket i naturbetong.

I 1994-1996 ble fylkeshuset ominnredet og tatt i bruk som politihus. Toppetasjen ble utvidet under taket og det ble bygd et nytt parkeringsanlegg under bakken, med atkomst fra Bispegata.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 05.02.2007
Forfatter: J.S
Fotograf: J.M.B 2003; I.H 2006; J.S 2006Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002