Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Tørfoss

 
Tørfoss
Adresse: Tørfossmoen, Reisadalen
[Vis kart]
Konstruksjon /
materiale:
Treverk, tømmer; lafting
Type: Gårdsanlegg; badstu; bu
Emneord: gårdsanlegg, badstu, bu, treverk, tømmer, lafting, våningshus, bårstue,
Byggeår: Fra 1700- til 1900-tallet.
I Reisadalen, om lag 18 km fra Storslett sentrum ligger Tørfoss. Gården ligger som en stor rydning i furuskogen, på ei flat elveslette. Skogen står tett rundt gården, og det er ikke lenger mulig å se verken Reisaelva eller andre gårder fra tunet. Bygningsgruppen på tunet består av små gråbrune trebygninger med det gule våningshuset dominerende i midten. Husa er bygd på forskjellig tidspunkt og vi kan finne bygningstrekk som kvenene hadde med seg fra Finland og utviklet her i dalen, og slikt som er kommet til seinere, både av norsk og annen påvirkning. De første som ryddet her kom fra Finland på 1700-tallet.

Anlegget består av:
* Våningshus
* Bårstue m/bakerovn
* Røykbadstu
* 3 buer: kjøttbu, oste- og klesbu og redskapsbu
* Fjøs og låve

Våningshuset er oppført i 1931, og er bygd i lafteverk som er kledd med stående panel. Huset er bygd etter korsplanprinsippet, med pipe i midten. Dette var en vanlig planform i Norge i første halvdel av 1900-tallet. Husets eksteriør er imidlertid uvanlig, med den langsgående verandaen som vender mot vest, og en balkong i hver gavlende. De innebygde balkongene er helt unike for Tørfoss, men langsgående verandaer er det imidlertid mange av i Nordreisa. De ble bygd i perioden 1910-1940. og skikken ble innført av en snekker som hadde vært i Amerika.
Litteratur: Hage, Ingebjørg: Tørfoss, En kvengård i Reisadalen, Fotefar mot nord, Tromsø 1995
Publisert: Universitetet i Tromsø, 13.12.2005
Forfatter: I.H; T.A
Fotograf: I.H 2007; M.L.N 2004Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002