Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Strømsør i Bardu

 
Strømsør i Bardu
Adresse: Østerdalen i Bardu
[Vis kart]
Byggherre: Erik Simonsen
Konstruksjon /
materiale:
Treverk; tømmer; lafting
Type: Gårdsanlegg
Emneord: gårdsanlegg, treverk, tømmer, lafting , tun, våningshus, driftsbygning, smie, fjøs,
Byggeår: 1860-1900
Strømsør ligger som en rydning i ei li med tett bjørkeskog rundt. Terrenget er skrånende, delvis kupert og sørvendt. Det sies at gården og tunet ble lagt nettopp her fordi stedet ble tidligst snøbart om våren. Tunet ligger på om lag 285 m.o.h., på ei egg i den slake lia. Bygningene ligger spredt og tilsynelatende uten annet ordnende prinsipp enn terrenget, med våningshuset tronende på kanten av egga og den lange driftsbygningen bak. De opprinnelige og de rekonstruerte bygningene består i dag av
våningshus, matbu, smie, stabbur og fjøs med høylåve som er sammenbygd med stall med høylåve og vedskjul.

Østerdalen, der Strømsør ligger, er en sidedal til Bardudalen og går i sørøstlig retning-fra selve den brede jordbruksbygda Bardu til fjellområdene i Indre Troms. Østerdalen er delvis trang, med bratte juv der Barduelva før utbygginga buldret i bunnen, delvis går den i bredere partier med bjørkekledde knauser og lier. Gården ble ryddet i siste halvdel av 1800-tallet av innvandrere fra Østlandet. Den ligger klimamessig ugunstig til for jordbruk, og bosettingen i Østerdalen fant først sted etter at all jord var utdelt i selve Bardudalen. Det er til sammen fire enkeltgårder i Østerdalen, som har en lengde på 15 kilometer, så det var langt mellom naboene.

Strømsør gård ble fredet i 1997. Bildet viser våningshuset etter istandsetting.
Litteratur: Hage, Ingebjørg: Freda anlegg i Nord-Norge, i Årbok for Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1989, s.111-140
Publisert: Universitetet i Tromsø, 11.11.2005
Forfatter: I.H; T.A
Fotograf: M.L.N 2004; I.HKontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002