Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Elvestrand Borettslag

 
Elvestrand Borettslag ( Hesteskoblokka)
Adresse: Storvannsveien 92, Hammerfest
[Vis kart]
Arkitekt: Astrup og Hellern AS; Steinsvik Arkitektkontor AS
Byggherre: By-Bo Hammerfest boligbyggelag
Konstruksjon /
materiale:
Betong
Type: Bolig; blokk
Emneord: borettslag, boligblokk, U-form, horisontale bånd, betong
Byggeår: 1965, rehabilitering på begynnelsen av 1990-tallet
Elvestrand Borettslag, eller hesteskoblokka som den store blokka kalles, ligger ved Storvatnet knapt 2 km fra Hammerfest sentrum. Blokka ble oppført da Findus utvidet sin virksomhet i Hammerfest i første halvdel av 1960-tallet og den stod ferdig i 1965 - tegnet av arkitektfirmaet Astrup og Hellern AS. Den ble rehablitert på begynnelsen av 1990-tallet med Steinsvik Arkitektkontor fra Tromsø som ansvarlig aritekt. Bygningskomplekset rommer tilsammen 124 leiligheter i forskjellige størrelser og byggingen ble støttet av Husbanken.

Den storskårne blokka ligger som en bue, eller hestesko, i det skrånende terrenget med lav vegetasjon, med fjellet som en bakvegg mot sør-øst. Terrenget er lavest inne i u-formen og der er blokka høyest - seks boligetasjer og en underetasje for fellesfunksjoner. Mot nordvest og Storvatnet og byen er bygningen lukket. Horisontale bånd i hvit og grått deler opp fasaden og skiller etasjene fra hverandre, med vindusbånd som ytterligere understreker det horisontale preget. Mot sørøst og det delvis lukkede rommet inn mot fjellet er fasaden hvitpusset. I annenhver etasje går en indre korridor med adkomst til alle leilighetene langs hele bygningens lengde.
Litteratur: Byggekunst 3/1965 s 74-77
Byggekunst 4/1994 s 422-245
Priser /
utmerkelser:
NBBLs miljøpris i 1992
Publisert: Universitetet i Tromsø, 19.08.2005
Forfatter: H.S
Fotograf: B.R 2004Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002