Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Universitetsområdet i Breivika

 
Universitetsområdet i Breivika
Adresse: Universitetsområdet i Breivika, Tromsø
[Vis kart]
Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat; Statsbygg
Type: Undervisningsbygning; forskningsbygning
Emneord: universitet, undervisningsbyging, forskningsbygning,
Byggeår: 1973-2004
Universitetet i Tromsø ble opprettet i 1968, og en disposisjonsplan for universitetsområdet i Breivik, omlag 3 km nord for sentrum, var ferdig i 1973. Planen ble utarbeidet av arkitektkontoret Tromsø plangruppe i et samarbeid med rådgivende ingeniører. Videreutviklingen av planen har vært koordinert av plandirektøren ved universitetet. Den konkrete videreføringen av planen har i hovedsak vært utført av Dalsbøe og Østgaard Arkitektkontor A/S (disposisjonsplan 1980), John Kristoffersen Arkitektkontor AS, Borealis Arkitekter as samt Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S.

Universitetsområdet i Breivika ligger nord på Tromsøya og ble etablert på jomfruelig mark på 1970-tallet. Fra vest mot øst (fra venstre mot høyre i fotografiet) ser vi:
* Grøntområdene langs høyden av Tromsøya, med diverse skianlegg mm.
* Utbyggingsområdet for Universitetet og sykehuset.
* Randsonen ned mot Stakkevollveien.
* Havneanleggene i Breivika.
* Tromsøysundet.
Litteratur: Ahnlund, Mats & Svein Aamold: Arkitektur og kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Tromsø. Tromsø 1993.
Byggekunst 7/1990, s.401:"Lysende labyrint"
Grøneng, Unni: "Universitetet i Tromsø". Byggekunst 5/1984, s.222-224.
Grønvold, Ulf: "Universitetsutbygging i nord og sør". Byggekunst 4/1992, s.241.
Haukeland, Alf: "Søndager i hverdagen". Byggekunst 6/2005, s.62-71
Publisert: Universitetet i Tromsø, 30.12.2004
Forfatter: I.H
Fotograf: To-Foto 2004; T.A 2005Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002