Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Musikkpaviljongen i Tromsø

 
Musikkpaviljongen i Tromsø
Adresse: Torgallmenningen, Tromsø
[Vis kart]
Arkitekt: Thams & Co; Christian Thams
Byggherre: Selskabet for Tromsø Bys Vel
Konstruksjon /
materiale:
Treverk
Type: Musikkpaviljong
Emneord: musikkpaviljong, treverk, sveitserstil, kolonett, baldakin, kuppel, lanterne
Byggeår: 1892, restaurert i 1991
I Norden og Europa var hele 1800-tallet preget av nye tanker om hvordan en by skulle utformes. Den økende befolkningstettheten i byene og regulering av arbeidstid førte til behov for rekreasjon og underholdning. På denne bakgrunnen oppsto byparkene, og med dem musikkpaviljongene for gratiskonserter og folkeopplysning. I Norge bredte denne moten seg raskt og de fleste byene fikk sin første musikkpaviljong i 1880-90 årene.

I Tromsø ble det besluttet å bygge paviljong i 1890, og gjennom innsamlingsaksjoner og gaver sto paviljongen ferdig i 1892. Den kom som byggesett fra en av de store husfabrikantene i Trøndelag og ble plassert i et av byens første parkområder - foran Rådhuset. Frem til 2. verdenskrig var den i aktiv bruk, for Tromsø fikk tidlig et aktivt korps og janitsjarmiljø. I vår og sommermånedene kunne derfor byens borgere ofte glede seg over musikkens toner over torgallmenningen.

Paviljongen i Tromsø er utført i tre, i datidens populære sveitserstil, men også med et visst orientalistisk tilsnitt. Den har en oktogonal grunnplan og åtte utskårne, grupper av slanke kolonetter bærer det karakteristiske taket, med tungedekorert baldakin, kuppel og lanterne.

I 1960-årene var bygningen i dårlig forfatning, men i stedet for riving ble den flyttet til friluftsområdet Hella utenfor byen. I 1990 ble paviljongen knust av stormen. Stor verneverdi og lokal interesse førte til en dugnad med deltagere fra byens næringsliv, privatpersoner og kommunen og paviljongen ble grundig restaurert. Børre Amundsen MNAL var ansvarlig arkitekt og etterhvert ble paviljongen flyttet tilbake til sitt opprinnelige sted foran det gamle rådhuset. Under restaureringen ble den påkostet tårnhjelm i kobber.

Slik paviljongen i Tromsø står i dag er den et historisk monument i torgaksen - plassert i fonden av Torget, med den gamle rådstua som en vegg bak. Torgallmenningen danner en svak høyde, så fra paviljongen er det god utsikt mot kongebautaen i parken nedenfor paviljongen, torget, havna, kulturhuset og den katolske kirka. På nordsiden av paviljongen står Nordlysbygningen, og på sørsiden ruver det nye rådhuset. Med ny utbygging i området er det foreløpig usikkert om musikkpaviljongen får beholde sin gamle plass eller den på nytt skal flyttes.

Musikkpaviljongen i Tromsø er blant de få i landet som er bevart fra 1800-tallets paviljong-periode, og den eldste i Nord-Norge.
Litteratur: Mortensen, Knut Are:" Musikkpaviljongen på Hella", Bladet Tromsø 12.05.04
Sundvall, Helen N.: Musikkpaviljongene - ikke bare for musikk, Tromsø 2005
Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. Annet bind, Tromsø 1962
Publisert: Universitetet i Tromsø, 30.12.2004
Forfatter: H.Su
Fotograf: J.M.B 2003Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002