Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Verdensteatret

 
Verdensteatret
Adresse: Storgata 93 b, Tromsø
[Vis kart]
Arkitekt: Stadskonduktør Peter Arnet Amundsen
Byggherre: Tromsø kommune
Konstruksjon /
materiale:
Murverk; tegl; puss; betong
Type: Forsamlingshus; kino
Emneord: kino, kafe, murverk, tegl, puss, betong, jugendstil, klassisisme, mansardtak, risalitt
Byggeår: 1915-1916
Verdensteatret ligger mellom byens hovedgate Storgata og Havnegata. Hovedfasade og inngang vender mot Storgata mens bifasade med utganger vender mot Havnegata. Bygningen skulle huse "Tromsø kommunale kinomatografer" og fikk navnet Verdensteatret, et navn som henspeiler på at den skulle være et redskap i opplysningens tjeneste og bringe den store verden til Tromsø.

Bygningen er todelt; et 2 1/2-etasjes byhus mot Storgata, med kinosalen i et bakenforliggende volum, godt synlig i Havnegata. Hovedfasaden med inngang er symmetrisk utformet etter klassisistiske forbilder og med Louis Seize-pregete dekorasjoner, men med karakteristiske jugend-vinduer. Fasaden er pusset og malt i to farger og mansardtaket er tekket med skifer. Midtpartiet er trukket fram i en kraftig risalitt som hever seg i tre etasjer, og er kronet av et pyramideformet skifertak. I den fint oppbygde fasaden får midtpartiet dermed et framtredende og tårnaktig preg.

Fra Storgata kommer en inn i en vestibyle, som har vært endret flere ganger, og videre inn i den tverrliggende foyeren, med det opprinnelige preg i behold. I den rektangulære kinosalen, som opprinnelig hadde 349 sitteplasser og 50 ståplasser, dominerer den klassisistiske sceneveggen med den gamle scenebuen - en prosceniebue i teatertradisjon og med forgylte planteranker rundt sceneåpningen. Men det som umiddelbart fanger blikket er Tromsø-kunstneren Sverre Macks malerier med motiver fra norske folkeviser og -eventyr malt i 1921 i veggfeltene mellom pilastrene. I stumfilmens tid var Verdensteatret også et sted for musikk. Musikergrava eksisterer fortsatt under en tildekking.

Verdensteatret er Norges eldste kinobygning som fortsatt er i drift. Den er i hovedsak intakt både utvendig og innvendig. Bygningen ble fredet i 1994, og var da landets første fredete kino.
Litteratur: Fremmerlid, Astri: "Verdensteatret i folkeopplysningens tjeneste", Tromsøboka den tredje. Tromsø 2002.
Hegstad, Sveinulf (red.): Fotefar mot nord. Byvandringer, Tromsø. Tromsø uå s. 46
Stensby, Petter: "Verdensteatret i Tromsø", Fortidsvern 3/1997, s. 18-20.
Publisert: Universitetet i Tromsø, 30.12.2004
Forfatter: I.H; P.A.B
Fotograf: J.M.B 2003Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002