Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Skjerv°y kirke

 
Skjerv°y kirke
Adresse: Skjerv°y
Arkitekt: Byggmester Hans Michelsen
Konstruksjon /
materiale:
Treverk; t°mmer
Type: Kirke
Emneord: kirke, treverk, t°mmer, korskirke, takrytter,
Byggeňr: 1728
Kirka ligger i skrňnende terreng, godt synlig over bebyggelsen i sentrum, og fra sj°en. Det er ei korskirke med et langt skip og smň korsarmer - med koret vendt mot sj°en og °st. Kor og sakristi er satt til som egne volumer og er lavere og smalere enn kirkerommet. Flere tilbygg gj°r at kirka har et additivt preg. Den laftede t°mmerkirka er kledd med stňende hvitmalt panel og taket er i dag skifertekket.

Allerede 50 ňr etter at kirka var ny (1776 og 1777) ble det foretatt store endringer. Veggene ble forh°yet for ň gi mulighet for gallerier og plass for flere deltagere i gudstjenesten. I tillegg ble det lagt nytt tak og ny utvendig bordkledning. Den visuelt mest dramatiske endringen var tilf°yelsen av en stor takrytter over den s°ndre korsarmen.

Skjerv°y er et gammelt kirkested og allerede pň slutten av 1600-tallet var det kirke her. Den ble imidlertid for liten og det ble bestemt ň bygge ny, et arbeid som altsň ble pňbegynt i 1727. Den nye kirka ble plassert litt lenger mot nord, sett i forhold til den gamle.
Litteratur: Friis, Guttorm, Helg°yminne, bind 6 1944, s. 390-409
Fugels°y, Maurits, "Kirkene i Skjerv°y", Skjerv°y Bind 1, s.85-108, Trondheim 1970
Guttormsen, Helge, Skjerv°ykirke 275 ňr, Skjerv°y 2003
Norsk Kirkeleksikon; Vňre kirker, s. 117, Oslo 1993
Publisert: Universitetet i Troms°, 20.12.2004
Forfatter: M.E.L; H.S; I.H
Fotograf: I.R 2004/05Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lŠrarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Troms°
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Troms°

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002