Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Lærerskolen

 
Lærerskolen ( Høgskolen i Tromsø)
Adresse: Mellomveien 110, Tromsø
[Vis kart]
Arkitekt: Georg Rhode; John G. Horntved; Terje Jacobsen
Byggherre: Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Konstruksjon /
materiale:
Betong; tegl
Type: Undervisningsbygning; skole; kontorer;
Emneord: skole, undervisningsbygning, betong, tegl,
Byggeår: Den eldste delen er fra 1952, utbygd på slutten av 1980-tallet
Bygningen som i dag huser Høgskolen i Tromsø avdeling for lærerutdanning ligger ca. 2 km sør for Tromsø sentrum. Skolens historie går helt tilbake til 1826 og lærerseminaret på Trondenes i Harstad. Seminaret ble flyttet til Tromsø i 1886 og i 1939 ble det avholdt en arkitektkonkurranse om nybygg for skolen. Første premie gikk til Georg Rhode og John G. Horntved. Bygningskomplekset ble ikke realisert før etter krigen, og da med kun mindre endringer i forhold til det premierte utkastet. I 1952 flyttet lærerskolen inn i nye lokaler. Allerede tidlig på 1970-tallet var det behov for utvidelser, men et tilbygg var ikke realisert før i 1990. De eldste delene ble samtidig ombygd. Arkitekt Terje Jacobsen var ansvarlig for begge deler.

Bygningskomplekset ligger i nordøst-sørvestlig retning, på nedsiden av Mellomveien. Det er en rektangulær hoveddel som ligger på tvers av terrengfallet. Fra hoveddelen springer det ut tre smalere fløyer, en mot nordøst, en mot sørvest og en mot sørøst. Anlegget er godt plassert i terrenget som er svakt hellende mot sør. Bygningskomplekset er hvitpusset, i tre etasjer, og alle delene avsluttes med saltak. Nybygget fra 1990, som er forblendet med tegl, ligger nordøst for den gamle skolen og de to har forbindelse via en gangtunnel under marknivå.
Litteratur: Byggekunst 11/1939 s. 207-212
Ferdigmelding 401/1990 Tromsø Lærerhøgskole, Oslo 1990
Publisert: Universitetet i Tromsø, 16.12.2004
Forfatter: H.S
Fotograf: J.M.B 2003Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002