Free Web Counter
english  norwegian 


NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

 Tromsøbrua

 
Tromsøbrua
Adresse: Sundet mellom Tromsøya og fastlandet
[Vis kart]
Arkitekt: Dir.ing. A. Aas-Jakobsen A/S; Erling Viksjø
Byggherre: Erling Kjelden og bruforeningen (senere Tromsø kommune)
Konstruksjon /
materiale:
Armert betong
Type: Bru
Emneord: bru, armert betong, bjelkebru,
Byggeår: 1958-1960
Da brua stod ferdig i 1960 ble Tromsøya veifast, og den tidligere ferjen som hadde sørget for all transport over sundet ble overflødig. Den permanente forbindelsen til fastlandet har hatt stor betydning for utviklingen av byen. Plasseringen av brua, i den smaleste delen av sundet, med feste i Storsteinnes på Tromsdalssida, og ved Nansenplass på Tromsøya, har skapt et av de mest karakteristiske og gjenkjennbare motivene fra Tromsø. Det dannes av brua, Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen) og Tromsdalstinden.

Bruas totale lengde er 1036 meter og midtspennet er 36 meter høyt. Den er tilpasset både myke og harde trafikanter, da den totale bredden på 8,3 meter tillater gang/sykkelvei på begge sider. Da brua ble åpnet var den Nord-Europas største, og ble et forbilde for alle bruer av forspent betong som ble bygget i Norge.

Brua er en bjelkebru, dette har også konsekvenser for utformingen. Spennet bæres av slanke søyler og gir en svak bueform. Erlig Viksjø var involvert som rådgivende arkitekt i prosjektet.
Litteratur: Kristensen, Kåre og Odd Magnus Heide Hansen, Tilbakeblikk, Stavanger 2000, s. 24-53
Priser /
utmerkelser:
Betongtavla 1963
Publisert: Universitetet i Tromsø, 25.11.2004
Forfatter: S-M.L; H.S
Fotograf: J.M.B 2003Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002